Biyoanalitik ve Biyosensör Laboratuvarı

Laboratuvarımız genel olarak 3 konu üzerine odaklanmaktadır;

  1. Laboratuvarımızda karbon-fiber, altın ve platinden mikro ve nanoelektrotlar üretilmekte ve aynı zamanda bu elektrotların yüzeyleri çeşitli nanopartiküller, polimerler veya enzimlerle modifiye edilerek elektrokimyasal veya FET (alan etkili transistör) tabanlı mikro ve nanobiyosensörlerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Sensörler nükleik asit ve şeker gibi moleküllerin tayini için geliştirilmektedir. Bu sensörler daha çok tek hücre ve dokularda oksijen ve glikoz tüketimi, hidrojen peroksit salınımı, gen ekspresyon analizi gibi çeşitli analizler için tercih edilmektedir (Figür 1).

Figür 1. Çeşitli boyutlarda üretilen mikro ve nano elektrotlara ait resimler.

  1. Laboratuvarımız da odaklandığımız bir diğer konu kâğıt tabanlı elektrokimyasal sensörlerin üretimi ve şeker gibi biyolojik olarak önemli çeşitli moleküllerin algılanması için geliştirilmesidir (Figür 2). Kâğıt tabanlı sensörlerin başlıca avantajları ucuz olmaları ve kolayca yok edilebilir olmaları şeklinde sıralanabilir.

Figür 2. Üretilen kâğıt tabanlı elektrokimyasal sensörün glikoz tayininde kullanımı

  1. Laboratuvarımızda odaklandığımız diğer bir konu çip üzerinde çeşitli uygulamalar için sinir ağı oluşturulmasıdır. Kullanılacak çipin dieletrophorez ve karbon nanotüpler aracılığıyla geliştirilmesi planlanmaktadır (Figür 3). Nöral ağ oluşturma kapasitesine sahip platformlar, biyo-bilgisayarların inşası, ilaç geliştirmede ilaçların aynı özelliğe sahip örnekler üzerinde testi, nörolojik hastalıklarının modellenmesi ve farklı tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda büyük bir öneme sahiptir.

Figür 3. Karbon nanotüplerin dielektroforez yardımıyla hizalanması.

      

      

Menüyü Kapat