Öğrenci Topluluğu

EMBS Hakkında

EMBS Dünya çapında bir mühendislik topluluğu olan IEEE’nin 39 teknik komitesinden biridir. IEEE mühendisliğin yaratıcılık, geliştirme, bütünleştirme, paylaştırma işlevine; elektro teknoloji ve bilgi teknolojisine, insanlığa yararlı bilimlere ve uzmanlık alanlarına katkıda bulunan, kar amacı olmayan teknik bir mesleki organizasyondur.

EMBS (Engineering in Medicine and Biology Society), dünya çapında geliştirilen mühendislik bilimleri ile teknolojiyi tıp ve biyolojiye uygulayan, bu amaçla insan yaşam kalitesini arttırmaya yönelik araştırma bilgilerini paylaşarak mesleki gelişimi sağlama, mesleğe teşviki arttırma, teknik standartları belirleme, kişiler ile kurumlar arasındaki ağı genişletme ve geliştirme ayrıca biyomühendislik ve sağlık teknolojilerinin gelecekteki gelişmelerini etkileyecek çalışmaları takip etmek amacıyla kurulmuş teknik bir mesleki organizasyondur. 97 ülkede 12.000’den fazla üyesi olan EMBS; üyelerine, bilimin en hızlı ilerleyen alanlarından birini şekillendiren insanlara, uygulamalara, bilgi ve fikirlere erişim olanağı sağlar. Bunu birden fazla disiplini (bilim insanları, mühendisler, hekimler, eğitim görevlileri) paneller, konferanslar, teknik eğitim ve çalıştaylar aracılığıyla bir araya getirerek insanlara ulaştırır.

Türkiye’de EMBS

Türkiye’de ise yaklaşık 90 Üniversite’de IEEE vardır ve bunların 29’unda EMB Komitesi bulunmaktadır. Üniversiteler bazında EMB komiteleri yılda sayısız etkinlik gerçekleştirirler. Konferanslar, workshoplar, teknik geziler, teknik eğitimler düzenlenir.  Bunların dışında IEEE Türkiye EMBS Öğrenci temsilcisi koordinatörlüğünde düzenlenen, Türkiye etkinlikleri bulunur. 2017-2018 akademik yılı içinde ilki Hacaettepe Üniversitesi ve ikincisi Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde 2 gün süren 2 ayrı kamp düzenlenmiştir. İlk kampta yıllık planlama yapılmış, IEEE, EMBS hakkında ve sosyal beceriler üzerine eğitimler verilmiştir. İkinci kampta ise gündemde olan ve EMB alanına giren bazı konular alanında uzman kişilerden anlatılmış ve teknik eğitimler yapılmıştır. Bu sene Elif Gizem Akkaya Bilim ve Proje sergisine de yaklaşık 6 EMB komitesi ile birlikte destek verilmiştir. Ayrıca EMBS’in dünya üzerinde belli bölgelerde düzenlemiş olduğu Uluslararası Öğrenci Konferanslarının Avrupa ayağı Türkiye’de düzenlenmiştir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte ulusal ve uluslar arası konuşmacılar ile öğrencilerin bildiri sunumlarına yer verilmiş, ayrıca workshoplar düzenlenmiştir. 

Menüyü Kapat