Sıkça Sorulan Sorular

1. Biyomedikal mühendisliği nedir?

Biyomedikal Mühendisliği mühendislik bakış açısıyla tıbbi problemlerin tanısına veya tedavisine yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır.

2. Kimler biyomedikal mühendisi olmalı?

Fen ve matematiği güçlü olup yüksek teknik bilgi gerektiren soruların çözülmesini sağlamaya çalışan, diğer mühendislik alanlarından farklı olarak yaşam bilimleri ve tıp alanları ile yakın ilişki içerisinde bulunmaktan hoşlanan ve bu sektörlerle beraber biyolojik ve tıbbi sorunların çözümünde çalışabilecek kişiler olmalıdır.

3. Biyomedikal mühendisliği eğitim-öğretimi ne kadar sürer?

Biyomedikal Mühendisliği programımız, İngilizce hazırlık okulu hariç, 4 senedir.

4. IKÇÜ Biyomedikal Mühendisliğinde okurken neler öğreneceğim?

Biyomedikal mühendisliği teknolojilerini kapsayan bir çok farklı disiplini içeren konularda eğitileceksiniz. Biyomalzeme biliminin ilkelerini, biyomalzemelerin doğası ve çeşitli malzemelerin biyomedikal alanındaki kullanımı, doku mühendisliğinin temel esasları, kas-iskelet sistemi üzerindeki mühendislik uygulamaları, temel biyomedikal ölçme teknikleri ve elektrot, alıcı, dönüştürücü, yükselteç gibi elemanların çalışma prensipleri, tıbbi görüntülerin elde edilmesinin ve görüntüleme cihazlarının ilkeleri, medikal görüntülerin özellikleri ve medikal görüntü işleme, sağlık teknolojileri ve bu teknolojilerin teknik-ekonomik yönetimi ile bakım-onarımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

5. Biyomedikal mühendisliğinin ana çalışma alanları nelerdir?

Biyomedikal enstrümantasyon, biyomekanik, doku mühendisliği, sistem fizyolojisi, biyomedikal enformatik ve klinik mühendisliği biyomedikal mühendisliğinin temel çalışma alanlarındandır. Yeni gelişmelerle bunlara mikroaraçlar, biyonanoteknoloji ve nöron mühendisliği eklenmiştir. Mikrocihazlar biyomedikal mühendisliğinin yeni gelişen ilgi alanlarındandır. Minyatürize DNA test laboratuarları, çip-organlar, mikro-akışkanlar ve diğer teknolojilerden de yararlanılır.

6. İKÇÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezun olunca Türkiye’deki çalışma seçeneklerim nedir?

İKÇÜ Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunları gelecekte;

  • Ülkemizde devlet ve özel hastanelerde mühendis ya da teknik personel,
  • Türkiye’deki medikal ekipman ve cihaz distribütörü firmalarda satış müdürü veya mühendisi,
  • Tıbbi cihaz destek ve bakım departmanlarında yönetici,
  • Türkiye’deki biyokimya test ve prosesleri, biyomedikal elektronik ve yazılım gibi biyomedikal araştırma-geliştirmeye odaklı genç yenilikçi şirketlerde,
  • Üniversitelerde araştırmacı veya akademik personel

olarak iş olanağı bulabilirler.

7. Biyomedikal mühendislerinin maaşları nedir?

Yeni mezun bir biyomedikal mühendisi diğer mühendislik alanları ile paralel bir maaş skalası bekleyebilir. Tabi ki, tecrübeye ve biyomedikal mühendisinin tecrübe türüne ölçüde bağlıdır. Deneyiminiz arttıkça maaşınızda paralel olarak artacaktır. Başarılı bir biyomedikal mühendisliği mezunu için Amerika, İngiltere Avrupa ve Asya’da biyomedikal şirketlerde ve yeni kurulan şirketlerde pek çok fırsat bulmaktadır.

8. Biyomedikal mühendisliği’nden mezun olunca nerede çalışabilirim?

Türkiye’deki ve dünyada ki biyomedikal mühendisleri endüstride, hastanelerde, akademik ve araştırma kuruluşlarında ve devlet kurumlarında teknik eleman, satış yöneticisi, departman sorumlusu, araştırmacı, müfettiş gibi pozisyonlarda iş olanağı bulabilmektedir. Biyomedikal mühendisliğinin, protez, ortezler, kalp pili, koklear ve ilaç infüzyon pompaların tasarımı, üretimi ve ölçümünde; x-ray, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sistemlerinde ki alanları çalışılmaya açık ve gelişmekte olan alanlardır. Biyomedikal mühendisliği adı altında çalışan kişiler, gelecekteki bir başka önemli alan olan insan hücrelerindeki hasarı ve hatta gen değişikliğini tespit edecek, onaracak DNA testleri ve nanoteknolojiler gibi hücresel ve moleküler seviyedeki problemler üzerine çalışmaktadır.

9. İKÇÜ Biyomedikal Mühendisliğinin akademik personel geçmişi nasıldır?

Çoğunluğu yurtdışı doktoralı olan öğretim üyelerimiz; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Makine Mühendisliği mezunudur. Böylelikle bölümümüzde öğrencilerimize multidisipliner çalışma imkânı sağlanmaktadır.

10. Biyomedikal mühendislerinin çalışma şartları nedir?

Genellikle bir mühendislik ofisinde veya şirketinde, ya da bir hastanede bir laboratuvarda tam zamanlı kadrolu olarak çalışırlar.

Menüyü Kapat