Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarı

Öğrencilere insan vücudundaki fizyolojik büyüklükler için gereken ölçüm tekniklerini ve sensörleri tanıtan, aynı zamanda fizyolojik işaretlerin deneysel uygulamalar ile elde edilip sinyaller üzerinde yazılımsal işlemler gerçekleştirilmesini sağlayan bir laboratuvardır. Deneyler BIOPAC deney setleri kullanılarak yapılmaktadır.

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarında, laboratuvar sorumlusu Prof. Dr. Aydın AKAN, Dr. Ögr. Üyesi Onan GÜREN ve laboratuvar asistanı Arş. Gör. Mehmet Akif ÖZDEMİR koordinatörlüğünde sinyal işleme alanında çalışmalar yürütülmekte ve uygulama dersleri verilmektedir. Laboratuvarda yer alan 6 BIOPAC cihazı, 13 öğrenci bilgisayarı ve çeşitli ölçüm ekipmanları ile aynı anda 30 öğrenciye uygulamalı eğitim verilmektedir. Bunun yanında doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri tez çalışmaları kapsamında faal olarak laboratuvarda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca yaz stajları kapsamında stajyer öğrenciler de laboratuvarda çalışma yapmaktadır. Laboratuvarda halen yürütülmekte olan desteklenmiş projeler de bulunmaktadır.

 

Deneyler ve Uygulamalar

Biyomedikal Enstrümantasyon Laboratuvarında, öğrencilerin temel biyolojik sinyallerin ölçümlerini öğrenmelerini amaçlanmaktadır. Öğrenciler laboratuvarda BIOPAC deney setleri ve MATLAB sayısal hesaplama yazılımından yararlanmaktadır. Kendi EKG (Electrocardiography, kalp sinyalleri) , EMG (electromyography, kas sinyalleri), EOG (electrooculography, göz sinyalleri), EEG (electroencephalography, beyin sinyalleri) vb. sinyallerini BIOPAC cihazı yardımıyla ölçmektedirler. Ölçümler alındıktan sonra sinyalleri gözlemleyerek ve sinyaller üzerinde yazılımsal işlemler gerçekleştirerek hastalıkların teşhisi ve tedavisi için yapılacak çalışmalar konusunda bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olmaktadırlar.

 

BIOPAC Deneylerinin İçerikleri

 • Elektrokardiyogram(EKG) ölçümü ve analizi.
 • Elektromiyogram (EMG) ölçümü ve analizi.
 • Elektrookülogram (EOG) ölçümü ve analizi.
 • Elektroensefalogram (EEG) ölçümü ve analizi.
 • Osilometrik kan basıncı ölçümü ve analizi.
 • Solunum ventilasyonunun belirlenmesi ve analizi.
 • Nabız ölçümü ve analizi.
 • Vücut empedansının belirlenmesi.
 • Solunum Döngüsü (Solunum hızları, göreceli solunum derinlikleri, ventilasyonun düzenlenmesi) kaydedilmesi ve analizi.
 • Galvanik deri cevabının alınması ve analizi.
 • Kan Basıncı (İndirek kan basıncı ölçümü, ventrikül Sistolü, Diastolü, Korotkoff sesleri, ortalama arteriyel basınç) kaydedilmesi ve analizi.
 • Kalp Sesleri (kalp kapak fonksiyonları, Elektriksel-mekaniksel Olaylar) kaydedilmesi ve analizi. vb..

 

Sinyal işleme Çalışmaları

 • EEG sinyallerinde Görgül Kip Ayrışımı kullanılarak gürültü temizleme       
 • Epileptik atakların sezimi
 • Duygu durum tespiti
 • Tomosentez sistemlerinde yüksek çözünürlüklü görüntü geri çatımı 
 • Görme engelliler için ultrasonik bir hedef uyarı sistemi tasarımı 
 • Pulmoner nodüllerinin tespiti ve iyi/kötü huylu tanısı 
 • Çok kanallı EEG sinyallerinin analizi ile anestezi altında bağlantısallık değişiminin tespiti 
 • Hidroksiapatit esaslı biyoseramik malzemelerin karakterizasyonu 
 • KOAH hastalarında, ventilasyon altında solunum sistemi modellenmesi ve parametre kestirimi 
 • Yürüme İşaretlerinin Analizi İle Nörodejeneratif Hastalıkların Tespiti
 • Görsel uyaranlar altında Mental iş yükü ve duygu durum sezimi (PCA, uzamsal filtre, MEMD 
 • Akıllı Giyilebilir Kardiyo Gözlem Sistemi 
 • EEG Sinyallerinin Görgül Dalgacık Dönüşümü ile Analizi
 • fMRI Sinyallerinin Analizi ile Dinlenme Durumu Ağların Tespiti vb..

 

BIOPAC Cihazının Özellikleri

 • Dijital Giriş/Çıkış biriminin bulunması
 • Cihaz üzerinden, dijital filtreleme ve matematiksel işlemlerin yapılabilmesi
 • Cihaz yazılımı üzerinden elde edilen sinyallere sinyal işleme ve çoklu görüntüleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi.
 • 4 kanallı sinyal kaydı yapılabilmesi ve örnekleme frekanslarının değiştirilebilmesi

      ​     ​

      ​   

Menüyü Kapat