Sınav Kuralları

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

    Cep telefonları, tablet bilgisayarlar gibi iletişim kurma, görüntü alma, kopyalama ve kayıt almak amaçlı kullanılabilecek herhangi bir elektronik eşyanın açık halde bulundurulması, kapalı dahi olsa sınava giren kişinin yakınında bulundurulması veya herhangi bir amaç ile kullanılması ya da kullanılmasına teşebbüste bulunulması sınav başlangıcından, sınav salonunun terk edilmesine kadar kesinlikle yasaktır.

    Hesap makinesi, kalem, silgi ya da sınav esnasında kullanılmasına izin verilen herhangi bir materyalin sınav süresince paylaşılması yasaktır ve bu materyallerin üzerinde ders ile alakalı ya da alakasız her hangi bir not olmaması gerekmektedir.

    Bütün öğrenciler oturdukları sıranın üzerinde ve altında, yerde veya duvarda yazılı olabilecek ders ile alakalı ya da alakasız bütün yazılardan ve materyallerden kendisine ait olsa da olmasa da sorumludur. Bu tür yazıların ya da materyallerin sınava giren öğrencinin yakınında, görülmesi mümkün olan bir yerde olması kopya muamelesi yapılabileceği anlamına gelmektedir. Bu nedenle sınav başlamadan önce bu materyaller kaldırılmalı ya da gözetmene bu konu hakkında bilgi verilmelidir.

    Sınav başlamadan önce ders notları ve kitapları; çanta, mont gibi kişisel eşyalar kürsüye askıya ya da sınav gözetmenleri tarafından belirlenen yerlere koyulmalıdır.

    Sınav düzenini bozacak, diğer öğrencileri rahatsız edecek ve dikkatini bozacak davranışlar yasaktır. Bu tür hal ve hareketlerde bulunanlar için sınav gözetmenleri tarafından işlem yapılabilir.

    Sınav evraklarının dağıtılması ile beraber sınav başlamış sayılacaktır ve bu andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ya da yukarıda belirtilen davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır.

    Sınavlarda kopya çekmek ya da teşebbüsünde bulunmak bir disiplin suçudur ve sınav gözetmenleri bu hal ve hareketlerde bulunan öğrenciler hakkında uyarıda bulunmaksızın işlem yapabilirler.

    Sınav yoklamasının tamamlanması ve gözetmenler tarafından belirlenen vaktin dolması beklendikten sonra, sınav gözetmenlerinden izin alarak ve sınav evrakı teslim edilerek sınav salonu terk edilebilir.

    Sınav salonu terk edildikten sonra, sınav salonu önünde beklemek ve sınav hakkında konuşmak yasaktır.

Menüyü Kapat