Eğitim

EĞİTİM

Biyomedikal mühendisliği mühendislik ve temel bilimlerdeki teknolojik gelişmeleri kullanarak tıp ve biyoloji alanındaki sorunlara çözüm arayan disiplinler arası bir programdır. Biyomedikal mühendisi, sağlık sektörü ile işbirliği içinde çalışarak, yaşam kalitesini iyileştirmek üzere cihaz, aygıt ve yazılım geliştirir.

Biyomedikal mühendisliği, biyolojik gelişmelerden dolayı sürekli değişen bir disiplin olsa da, kapsadığı temel uzmanlık alanlarını aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür.

* Biyoenstrümentasyon

* Biyomalzeme

* Biyomekanik

* Hücre ve doku mühendisliği

* Klinik mühendisliği

* Medikal görüntüleme

* Rehabilitasyon mühendisliği

* Genetik mühendisliği

* Nöral mühendisliği

* Biyosensör

* Tıbbi Plazma

Biyomedikal mühendislerinin amaçları arasında tıp ile ilgili tanı ve tedaviye yönelik sorunlara mühendislik uygulamaları ile çözüm bulabilme becerisinin kazandırılması, biyomedikal alanında araştırma geliştirme odaklı yenilikçi yaklaşımların kazandırılması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması yönünde son ürün tasarım ve geliştirme becerilerinin kazandırılması, tıp doktorlarına, diğer araştırmacılara ve sağlık endüstrisine destek verecek araştırma geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gibi konular yer almaktadır.

2012 yılından beri eğitim dili İngilizce olarak devam eden bölümümüz bünyesinde 1 profesör, 7 yardımcı doçent, 1 akademik uzman ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Anabilim Dallarımız:

  • Biyomedikal Mühendisliği A.B.D.
  • Biyomekanik A.B.D.
  • Doku Mühendisliği A.B.D.
  • Klinik Mühendisliği A.B.D.

 

Bölümümüz öğrencilerine, gerekli not ortalamalarını sağlamaları koşuluyla Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında yurtdışında bulunan anlaşmalı Üniversitelerde eğitim görme fırsatı sunulmaktadır.

  • Almanya - Jade University
  • Finlandiya - University of Oulu
  • Yunanistan - University of Patras
Menüyü Kapat