Staj

2017-2018 öğretim yılı itibaren geçerli olan Staj Usul ve Esasları ile Staj Dersi için gerekli formları aşağıda bulabilirsiniz.

STAJ UYGULAMA ESASLARI tıklayınız

STAJ-1 Staj Müracaat Formu tıklayınız

STAJ-2 Gizli Sicil Fişi tıklayınız

STAJ-3 Staj Devam Çizelgesi tıklayınız

STAJ-4 Staj Raporu Ön Kapak tıklayınız

STAJ-5 Staj Raporu Günlük Sayfası tıklayınız

STAJ-6 Staj Raporu Arka Kapak tıklayınız


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Staj için hazırlanacak rapor ingilizce olmalıdır.

Staj yerinde esaslarda belirtilen mühendis türlerinden en az biri olmalıdır.

Stajdan başarılı olamayanlar mezun olamaz.

Menüyü Kapat