Bölüm

Biyomedikal mühendisliği mühendislik ve temel bilimlerdeki teknolojik gelişmeleri kullanarak tıp ve biyoloji alanındaki sorunlara çözüm arayan disipliner arası bir programdır.

Biyomedikal mühendisi, sağlık sektörü ile işbirliği içinde çalışarak, yaşam kalitesini iyileştirmek üzere cihaz, aygıt ve yazılım geliştirir.

Biyomedikal mühendisliği, biyolojik gelişmelerden dolayı sürekli değişen bir disiplin olsa da, kapsadığı temel uzmanlık alanlarını aşağıdaki gibi gruplandırmak mümkündür.

*Biyoenstrümentasyon

*Biyomalzeme

*Biyomekanik

*Hücre ve doku mühendisliği

*Klinik mühendisliği

*Medikal görüntüleme

*Rehabilitasyon mühendisliği

*Genetik mühendisliği

*Nöral mühendisliği

*Biyosensör

*Tıbbi Plazma

Biyomedikal mühendisler, endüstride, hastanelerde ve üniversitelerde, eğitim ve tıp kurumlarında istihdam edilir. Endüstride, canlı sistemler ve tıbbi bakım ihtiyaçlarına yönelik yeni cihazlar tasarlar, yeni üretilen tıbbi ürünlerin performanslarını test eder. Hastanelerde ise biyomedikal mühendisleri, mevcut olan medikal ekipmanların sürdürülebilirliğini sağlamak, tıbbi bakım ihtiyaçlarını karşılayan yeni cihaz tasarlamakla görevlidir. Özel sektörde çalışan biyomedikal mühendislerinin bir kısmı, firmanın ürettiği cihazların satışında rol alabileceği gibi, yönetim görevinde de bulunur. Ayrıca, biyomedikal mühendisler, tıp, eczacılık, fizyoloji gibi farklı disiplinlerden gelen araştırmacılar ve çeşitli kurumlarla iş birliği yaparak, araştırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.

Menüyü Kapat