Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı

Dr. Öğretim Üyesi Nermin TOPALOĞLU AVŞAR yürütücülüğünde olan Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı temel olarak Lazer-Doku Etkileşimi alanına odaklanmaktadır. Kurum içi ve kurum dışı işbirliği ile yürütülen projelerle laboratuvar bünyesinde bulunan çeşitli lazerlerin genel olarak farklı hücre tipleri ve doku örnekleri üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Ayrıca farklı ışık kaynağı ve sıcaklık ölçüm sistemleri tasarımı gerçekleştirilmektedir.

 

Spesifik Çalışma Alanları:

Fotodinamik Terapi

Fotobiyomodulasyon

Çeşitli Nanoparçacıklar ile birlikte Lazer Uygulamaları

Mikrobiyolojide Lazer Uygulamaları

Endodontide Lazer Uygulamaları

LED kaynaklı Işık Kaynağı Sistemi Tasarımı

Sıcaklık Sistemi Tasarımı

 

Projeler:

“Synthesis and Photodynamic  Applications Of Plga-Cd Polymeric Nanoparticles As A Drug Nanocarrier For Photosensitizer Molecule, Indocyanine Green”, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öncelikli Alanlar Projesi, (Proje No: 2016-ÖNP-MÜMF-0031), Araştırmacı, 2016- devam ediyor.

632-nm Laser ve Klorin E6 İle Birlikte Antibiyotiğe Dirençli Patojenlerin Fotoinaktivasyonu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öncelikli Alanlar Projesi, 2015-ÖNP-MÜMF-0017, Proje Yürütücüsü, 2015-2018.

“Yara Enfeksiyonu Etkeni Çoklu Dirençli Bakterilere Karşı Fotodinamik Ajanların Antibakteriyel Etkinliği”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2016-2017.

Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Sırasında 808-Nm Dalgaboyundaki Lazer ile İndosiyanin Yeşilin Sağlıklı İnsan Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkileri,Tübitak 215S541, Proje Yürütücüsü, 2015-2017.

 

Yüksek Lisans Öğrencileri:

Emel Bakay

Gülce Kadıköylü

 

Lisans Öğrencileri:

Büşra Uçar

Ehsan Azizi

Gökay Durna

Gülce Kaya

Kadir Çelebi

Merve Yünlü

Mustafa Jebran

Ufuk Balkaya

Yeşim Büyüksökmen

Zeinab Mir Hosseini

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Menüyü Kapat