Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı

Doku mühendisliği laboratuvarı çalışmaları doku iskelelerinin tasarlanması amacıyla kimya biyoloji ve makromoleküleri kullanarak ilgili hücresel yapıları oluşturma ve biyobenzer malzemelerin üretilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Mikro ve nano boyut teknolojileri ile kombine edilen biyobenzer malzemeler potansiyel olarak iletimi farklılaşmayı destekleyerek kemik ve kıkırdak gibi kompleks yapıların yenilenmesine katkı sağlar. Mevcut projelerimiz kemik segmentlerinin taklit edilerek yenilenmesi, rejeneratif tıp uygulamaları, 3 boyutlu kanser ve sağlıklı mikro-doku modellerinin geliştirilmesi ve doku yapılanması için önemli olan 3 boyutlu damarlanma çalışmaları üzerinedir.

      ​​   

Menüyü Kapat