İş Olanakları

Türkiye’de son zamanlarda gelişmekte olan Biyomedikal mühendisliği 90’lı yıllardan itibaren ülkemizde yerini almayı başarmıştır.Mezunlar daha çok özel sektörde tıbbi cihazların servis ve bakımı,pazarlama ve satışı,kalibrasyonu ve ARGE’siyle uğraşmaktadır.Son zamanlarda üniversitelerde Biyomedikal mühendisliği bölümü açılması öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ihtiyacını doğurmuştur.Bu alanda çalışmak isteyenler yüksek lisans ve doktora programları aracılığıyla yetişebilir ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilir.

Bunun dışında,Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden 200 yatak kapasiteli olanlarına 1 Biyomedikal mühendisi bulunacak şekilde kadro standardı getirilmiştir.Ayrıca hastanelerin yatak kapasiteleri arttıkça kadro sayıları da artacak şekilde düzenleme yapılmıştır.Bu standart 27 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Ülkemizde hızla sayısı artan Özel Hastaneler için de aynı çalışma yapılmış 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik eki kadro cetvellerinde 100 yatak ve üzeri Özel Hastanelere kadrolarında Biyomedikal Mühendisi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca ülkemizde son zamanlarda açılmaya başlayan dev sağlık kompleksleri ve şehir hastaneleri Biyomedikal mühendisine olan ihtiyacı artırmıştır.

Hastane ve araştırma cihazları günümüzde önemini artırmış ve teknoloji gittikçe spesifik bir hale dönüşmeye başlamıştır. Bu durum konudan ve en önemlisi cihazdan anlayan bir uzman gereksinimi meydana getirmiştir.Türkiye’de son zamanlarda kurulan ARGE,Merkezi Araştırma Laboratuvarları,Teknoparklar ve Teknokentler bünyesinde bulunan cihazlar için uzmanlaşmış bireylerin bulunmasını gerektirmiştir.Biyomedikal mühendisleri bu tür cihazların uzmanı olarak sağlık sektöründe yerini almaya hazırdır.

Menüyü Kapat