ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektronik Haberleşme Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektronik Haberleşme Mühendisliği A.B.D.
 • Üniversite Anadolu Üniversitesi-Mühendislik-Mimarlık Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 • TÜRK ÇULHA SANİYE,ÇULHA MEHMET,KARAYÜCEL İSMİHAN,ÇELİK MERYEM YEŞİM,İŞLER YALÇIN,Heavy metals in Mytilus galloprovincialis, suspended particulate matter and sediment from offshore submerged longline system, Black Sea, International Journal of Environmental Science and Technology, 2017, 14, 385 396
 • İŞLER YALÇIN,Discrimination of Systolic and Diastolic Dysfunctions using Multi-Layer Perceptron in Heart Rate Variability Analysis, COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2016, 76, 113 119
 • İŞLER YALÇIN,A New Hyperbaric Oxygen Therapy Software For Measuring Hear Losses, The Journal of International Advanced Otology, 2015, 11, 55
 • GÜRKAN SELHAN,KIRKIM GÜNAY,İŞLER YALÇIN,UZUN YİĞİT ÖMER,MUNGAN DURANKAYA SERPİL,MUTLU BAŞAK,BAŞOKÇU TAHSİN OĞUZ,DOĞAN ERSOY,The Effect of Signal To Noise Ratio on Cortical Auditory Evoked Potentials in Patients with Presbycusis, The Journal of International Advanced Otology, 2015, 11, 73 74
 • İŞLER YALÇIN,UZUN YİĞİT ÖMER,Designing a New Audiometer Device, The Journal of International Advanced Otology, 2015, 11, 84
 • İŞLER YALÇIN,NARİN ALİ,ÖZER MAHMUT,Comparison of the Effects of Cross-validation Methods on Determining Performances of Classifiers Used in Diagnosing Congestive Heart Failure, Measurement Science Review, 2015, 15, 196 201
 • NARİN ALİ,İŞLER YALÇIN,ÖZER MAHMUT,Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanılan Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırıcı Performanslarının Belirlenmesine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, Dokuz Eylül Fen ve Mühendislik Dergisi, 2014, 16, 1 8
 • NARİN ALİ,İŞLER YALÇIN,ÖZER MAHMUT,Investigating the performance improvement of HRV Indices in CHF using feature selection methods based on backward elimination and statistical significance, Computers in Biology and Medicine, 2014, 45, 72 79
 • ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Microcontroller-Based Robotics and SCADA Experiments, IEEE Transactions on Education, 2013, 56, 424 429
 • İŞLER YALÇIN,NARİN ALİ,WEKA Yazılımında k Ortalama Algoritması Kullanılarak Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarının Teşhisi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ, 2012, 2, 21 29
 • EKREN ORHAN,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Development and evaluation of transfer functions for a variable speed compressor, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 2012, 226, 216 228
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Soğutma Kompresörlerinin Güneş Enerjisiyle Çalıştırılması İçin Şebeke Bağlantılı İnvertör Tasarımı, Soğutma Dünyası, 2011, 54, 52 56
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Eğitim Üretim Modeli Yaklaşımıyla Meslek Yüksekokularının Sorunlarına Olası Çözümlerin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Akademik Dizayn Dergisi, 2011, 5, 36 43
 • ŞAHİN SAVAŞ,EKREN ORHAN,İŞLER YALÇIN,GÜZELİŞ CÜNEYT,Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri İçin Gerçek Zaman Benzetimcisi Kullanarak Yapay Sinir Ağları Temelli Denetleyici Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Mühendis ve Makina, 2010, 51, 8 15
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,Heart rate normalization in the analysis of heart rate variability in congestive heart failure, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine, 2010, 224, 453 463
 • ŞAHİN SAVAŞ,ÖLMEZ MEHMET,İŞLER YALÇIN,Microcontroller-Based Experimental Setup and Experiments for SCADA Education, IEEE Transactions on Education, 2010, 53, 437 444
 • EKREN ORHAN,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,Comparison of different controllers for variable speed compressor and electronic expansion valve, International Journal of Refrigeration, 2010, 33, 1161 1168
 • İŞLER YALÇIN,ŞAHİN SAVAŞ,Lookout Yazılımı ile Araç Yıkama Sistemi Tasarımı, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DİZAYN DERGİSİ, 2009, 3, 43 47
 • İŞLER YALÇIN,KUTLU YAKUP,GÜRKAN KUNTALP DAMLA,KUNTALP MEHMET,Kalp Yetmezliği Hastalarının Teşhisinde Seçilen EKG Öznitelik Uzayı Genişliğinin Etkisi, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DİZAYN DERGİSİ, 2009, 3, 34 36
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,İŞLER YALÇIN,ÇOLAK METİN,Fotovoltaik Sistemlerin Denetlenmesi İçin Yeni Bir Kontrol Kartı ve Bilgisayar Yazılımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2008, 14, 161 168
 • İŞLER YALÇIN,SELEK MUSTAFA BERKANT,KUTLU YAKUP,GÜRKAN KUNTALP DAMLA,KUNTALP MEHMET,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bünyesinde Biyomedikal Laboratuarı Kurulumu, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DİZAYN DERGİSİ, 2008, 2, 86 90
 • ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,SELEK MUSTAFA BERKANT,Sanal Aygıtlarla Sıvı Seviyesi ve Sıcaklık Kontrolü Deneyine Örnek Bir Uygulama, SOMA MESLEK YÜKSEOKULU TEKNİK BİLİMLER DERGİSİ, 2007, 8, 1 10
 • İŞLER YALÇIN,A software for simulating steady state properties of passive dendrites based on the cable theory, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2007, 88, 264 272
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,Combining classical HRV indices with wavelet entropy measures improves to performance in diagnosing congestive heart failure, Computers in Biology and Medicine, 2007, 37, 1502 1510
 • İŞLER YALÇIN,EKMEKÇİ NURİ HAKAN,ÖZER MAHMUT,Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Bir Yazılım, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2006, 12, 97 104
 • ÖZER MAHMUT,İŞLER YALÇIN,Nöronların Simülasyonu İçin Yeni Bir Bilgisayar Yazılımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2004, 10, 1 8
 • ÖZER MAHMUT,İŞLER YALÇIN,ÖZER HALİL,A computer software for simulating single-compartmental model of neurons, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2004, 75, 51 57
 • YILDIZ BERK,OSEKU ARDIT,İŞLER YALÇIN,Otomatik Pozisyon ve Balans Kontrolü,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU2016),29.09.2016 01.10.2016, DÜZCE, TÜRKİYE, 29.09.2016
 • İŞLER YALÇIN,UZUN YİĞİT ÖMER,Farklı Kaynaklara Entegre İşitme Testi Cihazı Tasarımı,Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016),27.10.2016 29.10.2016, ANTALYA, 27.10.2016
 • USTA YUSUF HAKAN,GHOSHEH MOHAMMED,İŞLER YALÇIN,El Protezlerinde Kullanılan Yüzey EMG Elektrotları ile Kuvvet Sensörlerinin Karşılaştırılması,Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016),27.10.2016 29.10.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 27.10.2016
 • KARABİBER ÖZLEM,İŞLER YALÇIN,Kas Hareketleri ve Cinsiyetin Elektodermal Aktivite Üzerine Etkileri,Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016),27.10.2016 29.10.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 27.10.2016
 • İŞLER YALÇIN,KARABİBER ÖZLEM,Lineer Regresyon Yöntemi İle Hormon Değerlerine Göre Menstrual Döngü Gününün Tespiti,Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016),27.10.2016 29.10.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 27.10.2016
 • NARİN ALİ,İŞLER YALÇIN,ÖZER MAHMUT,Kalp Hızı Değişkenliği Frekans Alanı Ölçümleri ile Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Önceden Kestirimi,Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi (TIPTEKNO2016),27.10.2016 29.10.2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 27.10.2016
 • NARİN ALİ,İŞLER YALÇIN,ÖZER MAHMUT,Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Atağının Önceden Kestirimine Ektopik Vuruların Etkisi,Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2016),03.11.2016 05.11.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 03.11.2016
 • GÜRKAN SELHAN,KIRKIM GÜNAY,İŞLER YALÇIN,UZUN YİĞİT ÖMER,MUNGAN DURANKAYA SERPİL,MUTLU BAŞAK,BAŞOKÇU TAHSİN OĞUZ,DOĞAN ERSOY,The Effect of Signal To Noise Ratio on Cortical Auditory Evoked Potentials in Patients with Presbycusis,12th Congress of the European Federation of Audiology Society (EFAS2015),27.05.2015 30.05.2015, 30.05.2015
 • İŞLER YALÇIN,UZUN YİĞİT ÖMER,Designing a New Audiometer Device,12th Congress of the European Federation of Audiology Society (EFAS2015),27.05.2015 30.05.2015, 30.05.2015
 • İŞLER YALÇIN,A New Hyperbaric Oxygen Therapy Software For Measuring Hear Losses,12th Congress of the European Federation of Audiology Society (EFAS2015),27.05.2015 30.05.2015, İstanbul, TÜRKİYE, 30.05.2015
 • NARİN ALİ,İŞLER YALÇIN,ÖZER MAHMUT,Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanılan Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırıcı Performanslarının Belirlenmesine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması,AKILLI SİSTEMLERDE YENİLİKLER VE UYGULAMALARI 2014,09.10.2014 10.10.2014, İZMİR, TÜRKİYE, 26.03.2015
 • NARİN ALİ,İŞLER YALÇIN,ÖZER MAHMUT,ERKAYMAZ OKAN,Konjestif Kalp Yetmezliği Rahatsızlığının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Yapay Sinir Ağları Yöntemleri ile Teşhisi,AKILLI SİSTEMLERDE YENİLİKLER VE UYGULAMALARI 2014,09.10.2014 10.10.2014, İZMİR, TÜRKİYE, 26.03.2015
 • KARABİBER ÖZLEM,İŞLER YALÇIN,Lineer Regresyon Yöntemi Kullanılarak İnsüline Bağımlı Diyabetik Çocuklarda C Peptit Konsantrasyonunun Asit Seviyesi ve Yaşa Bağlı Tespiti,Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2016),03.11.2016 05.11.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 03.11.2015
 • YAKKAN ECE,ARKAN EMRE,SEYDİBEYOĞLU M ÖZGÜR,ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,GÜZELİŞ CÜNEYT,An Energy Efficient Chaotic Mixing Method to Prepare GrapheneNanocomposites,1st Joint Turkey-Germany Workshop on Polymeric Nanocomposites,29.08.2014 31.08.2014, İSTANBUL, TÜRKİYE, 29.08.2014
 • Narin A, İşler Y, Erkaymaz O, Özer M,Konjestif Kalp Yetmezliği Rahatsızlığının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Yapay Sinir Ağları ile Teşhisi,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU2014),09-10, Ekim, İzmir, Türkiye, 2014
 • Narin A, İşler Y, Özer M,Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisinde Kullanılan Çapraz Doğrulama Yöntemlerinin Sınıflandırıcı Performanslarının Belirlenmesine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması,Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU2014),09-10, Ekim, İzmir, Türkiye, 2014
 • Yakkan E, Arkan E, Seydibeyoğlu MÖ, Şahin S, İşler Y, Güzeliş C,An Energy Effıcıent Chaotıc Mıxıng Method to Prepare Graphene Nanocomposıtes,1st Joint Turkey-Germany Workshop on Polymeric Nanocomposites 2014, İTÜ Ayazağa Campus İstanbul/Turkey,29-31, August, İstanbul, Turkiye, 2014
 • NARİN ALİ,ÖZER MAHMUT,İŞLER YALÇIN,Konjestif Kalp Yetmezliğinin Kalp Hızı Değişkenliği Analizi ile Teşhisinde Sınıflandırıcı Başarımlarının Karşılaştırılması,2013 21. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİMUYGULAMALARI KURULTAYI,24.04.2013 26.04.2013, GİRNE, KKTC, 24.04.2013
 • İŞLER YALÇIN,Determination of the exact value of the regularization parameter in smoothness priors method with respect to the corresponding cut off frequencies for designing filters,8th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics (HIBIT2013),25.09.2013 27.09.2013, ANKARA, TÜRKİYE, 25.09.2013
 • ŞAHİN SAVAŞ,GÜZELİŞ CÜNEYT,İŞLER YALÇIN,EKREN ORHAN,Değişken Hızlı Soğutma Sistemleri için Gerçek Zaman Benzetimci Uygulamaları,ELECO2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu,29.11.2012 01.12.2012, BURSA, TÜRKİYE, 29.11.2012
 • İŞLER YALÇIN,UZUN YİĞİT ÖMER,Mikrodenetleyici Tabanlı Odyometri Cihazı Tasarımı,ELECO2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu,29.11.2012 01.12.2012, BURSA, TÜRKİYE, 29.11.2012
 • NARİN ALİ,İŞLER YALÇIN,KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ KALP HIZI VERİLERİ KULLANILARAK TEŞHİSİ ÜZERİNE TEMEL BİLEŞEN ANALİZİNİN ETKİSİ,2012 20. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİMUYGULAMALARI KURULTAYI,18.04.2012 20.04.2012, MUĞLA, TÜRKİYE, 18.04.2012
 • ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,SELEK MUSTAFA BERKANT,SICAKLIK GÖRÜNTÜLENMESİ İÇİN DENEYSEL BİR SCADA UYGULAMASI,2. ULUSLARARASI 6. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU,25.05.2011 27.05.2011, AYDIN, TÜRKİYE, 25.05.2011
 • ŞAHİN SAVAŞ,İŞLER YALÇIN,GÜZELİŞ CÜNEYT,A microcontroller based test platform for controller design,2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics,04.07.2010 07.07.2010, Bari, İTALYA, 04.07.2010
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,GÖNEL GÖKHAN,Mikrodenetleyici Tabanlı Hodgkin Huxley Model Nöron Benzetimi,XV. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2009,20.05.2009 22.05.2009, İZMİR, TÜRKİYE, 20.05.2009
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,EKG İşaretlerinden Elde Edilen Poincare Ölçümleri Kullanılarak Konjestif Kalp Yetmezliği Hastalarınınn Teşhisi,XV. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2009,20.05.2009 22.05.2009, İZMİR, TÜRKİYE, 20.05.2009
 • İŞLER YALÇIN,ÖZYÜREK SERKAN,ÇOBANOĞLU OKAN,KUNTALP MEHMET,QRS Tespit Algoritmalarında Kullanılan Süzgeçlerin Kesim Frekanslarının Algoritma Başarımına Etkisi,XIV.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2008,29.05.2008 31.05.2008, ANKARA, TÜRKİYE, 29.05.2008
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,Smoothness Priors Eğilim Yoketme Yöntemiyle EKG Taban Çizgisi Gezinmesinin Yokedilmesi,XIV.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2008,29.05.2008 31.05.2008, ANKARA, TÜRKİYE, 29.05.2008
 • İŞLER YALÇIN,AVCU NESLİHAN,KOCAOĞLU AYKUT,KUNTALP MEHMET,Kalp Hızı Değişkenliği Analizi Frekans Alanı Ölçümlerinde Kullanılan Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması,IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2008),20.04.2008 22.04.2008, AYDIN, TÜRKİYE, 20.04.2008
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,İŞLER YALÇIN,ÇOLAK METİN,Fotovoltaik Sistemler İçin Mikrodenetleyicili Yeni Bir Kontrol Kartı Tasarımı,Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,14.11.2007 16.11.2007, ISPARTA, TÜRKİYE, 14.11.2007
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,İŞLER YALÇIN,ÇOLAK METİN,Fotovoltaik Sistemlerin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi İçin Yeni Bir Yazılım,Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,14.11.2007 16.11.2007, ISPARTA, TÜRKİYE, 14.11.2007
 • SELEK MUSTAFA BERKANT,İŞLER YALÇIN,ÇOLAK METİN,Şebekeye Bağlı Bir Fotovoltaik Enerji Sisteminin Benzetimi,Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu,14.11.2007 16.11.2007, ISPARTA, TÜRKİYE, 14.11.2007
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Ayrıntılı Dalgacık Entropisi Ölçümlerinin Etkilerinin Araştırılması,IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2007),11.06.2007 13.06.2007, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 11.06.2007
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Yeni Bir Öznitelik Olarak Özbağlanımlı Model Son Kestirim Hatası,IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2007),11.06.2007 13.06.2007, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 11.06.2007
 • KUTLU YAKUP,İŞLER YALÇIN,GÜRKAN KUNTALP DAMLA,KUNTALP MEHMET,Çok Katmanlı Ağ Yapıları Kullanılarak Diken Dalgaların Algılanması,IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2006),17.04.2006 19.04.2006, ANTALYA, TÜRKİYE, 17.04.2006
 • İŞLER YALÇIN,KUNTALP MEHMET,Konjestif Kalp Yetmezliği Teşhisi İçin Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Dalgacık Entropisinin Etkisi,IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2006),17.04.2006 19.04.2006, ANTALYA, TÜRKİYE, 17.04.2006
 • TORUN MUSTAFA UĞUR,İŞLER YALÇIN,GÜRKAN KUNTALP DAMLA,KUNTALP MEHMET,Dal Bloğu Vuruların Yüksek Mertebeden İzgel Çözümleme ve Yapay Sinir Ağları ile Sınıflandırılması,IEEE 14th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2006),17.04.2006 19.04.2006, ANTALYA, TÜRKİYE, 17.04.2006
 • İŞLER YALÇIN,SELVER MUSTAFA ALPER,KUNTALP MEHMET,Kalp Hızı Değişkenliği Analizinde Eğilim Yoketmenin Etkileri,II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi MBGAK'2005,17.10.2005 19.10.2005, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17.10.2005
 • İŞLER YALÇIN,SELVER MUSTAFA ALPER,KUNTALP MEHMET,Biyomedikal Laboratuarı Kurulumu,XI.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2005,25.05.2005 27.05.2005, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25.05.2005
 • ÖZER MAHMUT,İŞLER YALÇIN,EKMEKÇİ NURİ HAKAN,A Computer Software for Simulating Passive Dendrite Properties Based on the Cable Theory,2nd International Symposium on Electrical, Electronic and Computer Engineering (NEUCEE2004),,11.03.2004 13.03.2004, Nicosia, KKTC, 11.03.2004
 • İŞLER YALÇIN,EKMEKÇİ NURİ HAKAN,ÖZER MAHMUT,Pasif Dendrit Elektriksel Özelliklerinin Benzetimi İçin Kablo Kuramına Dayalı bir Bilgisayar Yazılımı,X.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004,27.05.2004 29.05.2004, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27.05.2004
 • TÜRKER İLKER,İŞLER YALÇIN,EKMEKÇİ NURİ HAKAN,ÖZER MAHMUT,Hodgkin Huxley Nöron Modelinin Benzetimi İçin bir Bilgisayar Yazılımı,X.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2004,27.05.2004 29.05.2004, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27.05.2004
 • ÖZER MAHMUT,İŞLER YALÇIN,Nöronların Simülasyonu İçin Yeni Bir Bilgisayar Yazılımı,Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi MBGAK'03,17.02.2003 20.02.2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17.02.2003
 • ÖZER MAHMUT,İŞLER YALÇIN,Nöronların Tek Bölmeli Modelinin Simülasyonu İçin bir Bilgisayar Yazılımı,IX.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BIYOMUT 2003,28.05.2003 29.05.2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 28.05.2003
 • ÖZER MAHMUT,İŞLER YALÇIN,A New Computer Software for Simulation of Single Compartmental Model of Neurons,International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN2003),02.07.2003 04.07.2003, Çanakkale, TÜRKİYE, 02.07.2003
 • KARABİBER ÖZLEM,İŞLER YALÇIN,Arduino Lilypad Kullanılarak Elektrodermal Aktivite Kayıt Sisteminin Tasarlanması,Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2016),03.11.2016 05.11.2016, İZMİR, TÜRKİYE
 • GHOSHEH MOHAMMED,USTA YUSUF HAKAN,KARAMAN OZAN,İŞLER YALÇIN,Development of Innovative Custom Design Bioprinter,Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BİYOMUT2016),03.11.2016 05.11.2016, İZMİR, TÜRKİYE
 • Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu BİLDİRİLER KİTAB, ISBN:978-605-84722-1-1, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 2015
 • İşler Y, Real-time Simulation Technologies: Principles, Methodologies, and Applications, A Real Time Simulation Platform for Controller Design, Test and Redesign, ISBN:978-1439846650, S:461-499, CRC, 2012
 • İşler Y, Fuzzy Logic - Controls, Concepts, Theories and Applications, Operation of Compressor and Electronic Expansion Valve via Different Controllers, ISBN:978-953-51-0396-7, S:1-8, InTech, 2012
 • Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı ve Manipülatörü Tasarımı ve Gerçeklemesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (79269),16.9.2016
 • Değişken Devirli Kompresörlü Soğutma Sistemlerinde Kompresör ve Fan Hızlarının Veriye Dayalı Esnek Kontrol Yöntemleri Uygulanarak Verimin Arttırılması, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (185652),30.4.2015
 • Soğutma Sistemleri İçin Gürbüz Kontrol Sistemi Geliştirilmesi, Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2015
 • Eğitim Amaçlı Güneş Enerjisi Sistemi Kurulumu, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2015
 • Yumuşak Doku Ultrason Görüntülemesi İçin Tıbbi Cihaz Tasarımı ve Üretimi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2015
 • ASYU-2014: Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (9725),14.11.2014
 • Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Çok Seviyeli DC-AC İnvertör Tasarımı ve Gerçeklenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2010
 • EKG kayıtlarından genel amaçlı bir otomatik aritmi sınıflandırma sistemi geliştirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2009
 • Biyomedikal Laboratuar Kurulumu, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2006
 • EKG Kayıtlarından Yararlanılarak Ani Ölüm Riskinin Önceden Belirlenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2006
 • Farklı Kaynaklara Entegre İşitme Testi Cihazı Tasarımı, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (4999,66)
 • Eog Kontrollü Holonomik Çok Yönlü Tekerlekli Sandalye, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (4991,40)
 • Scada Tabanlı Akıllı Kaotik Karıştırıcı Sistem Tasarımı, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (16596,69)
 • Enerji Verimi Sağlayan Gürbüz Kaotik Karıştırıcı ve Manipülatörü Tasarımı ve Gerçeklemesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2014
 • Computers in Biology and Medicine, 2014
 • Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2014
 • Journal of Medical Systems, 2013
 • Journal of Electrocardiology, 2012
 • IEEE Transactions on Education, 2010
 • Computers in Biology and Medicine, 2007
 • Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, Editör,
 • Computers in Biology and Medicine, Editör kurulu üyeliği,
 • Fen ve Mühendislik Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ASYU2014 Bildiri Özetleri Kitabı, Editör,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı Editörlüğü,
 • TÜBİTAK Turk J Elec Eng & Comp Sci, Editör, 2014-2015
 • Elsevier, Editör kurulu üyeliği, 2013-2015
 • Audiometer device design with integration of different sources, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Çoklu sınıflanırıcı sistemleri ile konjestif kalp yetmezliği teşhisi, Narin A, İşler Y, Özer M, Bülent Ecevit Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Konjestif kalp yetmezliği hastalarının teşhisinde veri azaltma yöntemleri kullanılarak en yakın komşu sınıflandırıcı çalışma süresinin kısaltılması, Öztürk U, İşler Y, Bülent Ecevit Üniversitesi, Tamamlanmış
 • Denetleyici Tasarımı için Mikrodenetleyici Tabanlı Gerçek-Zaman Benzetimci Laboratuar Düzeneği Kartı
 • Soğutma Sistemlerinin Değişik Kontrol Algoritmaları ile Değişken Hızlı Çalıştırılması için Mikrodenetleyici Kart
 • ULUSLARARASI YAYIN ÖDÜLÜ,2011
 • ULUSLARARASI YAYIN ÖDÜLÜ,2010
 • YAYIN ONUR BELGESİ,2009
 • TEŞEKKÜR BELGESİ,2008
 • Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları 2014, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 9.10.2014
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Test ve Kalibrasyon Merkezi ,Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi
 • ESROBOTEK A.Ş., Mühendis, Tam Zamanlı,
 • BİLSASOFT LTD. ŞTİ., Yazılımcı, Tam Zamanlı,
 • Bölüm Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 15.1.2015-20.7.2015
 • Konferans, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı 2016, Kurul üyesi, Seferihisar, 2016
 • Sempozyum, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, Başkan, İzmir, 2014

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Mühendislik Temel Alanı

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön